MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij dotXS hechten we niet alleen waarde aan de beste kwaliteit in producten en dienstverlening, ook de werkomgeving hoort daarbij. Daarom vinden wij maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Zo zijn wij eerlijk en transparant over wat wij doen. Niet alleen intern, maar ook naar buiten toe. Transparantie zit verweven in de manier waarop wij te werk gaan. Wij nemen alle stakeholders mee in de projectplannen en geven onze klanten inzicht in de werkzaamheden die wij doen. Daarnaast doen wij er alles aan om het milieu zoveel mogelijk te sparen. We zorgen ervoor dat de hardware die wij innemen op een juiste manier wordt hergebruikt of gerecycled. Tevens wordt er bij aanschaf  van nieuwe middelen gekeken naar de meest milieubewuste keuze.

Gezonde werk/privé balans
Daarnaast kiezen wij, bij gelijke geschiktheid, ervoor om zoveel mogelijk werknemers uit de omgeving van Ede aan te nemen. Hiermee bevorderen we een gezonde werk/privé balans, belasten we het milieu zo min mogelijk en dragen we actief bij aan de werkgelegenheid in onze omgeving. Aanvullend hierop omarmen wij het nieuwe werken. Onze medewerkers mogen werken waar en wanneer zij willen, dus ook vanuit huis.

Ontwikkelen van de sector
Tot slot vinden wij het belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van onze sector. Daarom kiezen wij ervoor om jaarlijks minstens één stagiair te begeleiden. Wij werken nauw samen met lokale scholen en bieden ontwikkelingsmogelijkheden aan de studenten van deze scholen. En met succes, want niet alleen de student ontwikkelt zichzelf, ook wij blijven nieuwe kennis in huis halen. Zo kunnen wij kwalitatief goede producten en diensten blijven bieden op een verantwoorde wijze.

Maatschappelijk betrokken
Wij vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en actief een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo sponsoren wij bijvoorbeeld het G hockeyteam van MHC Ede. MHC Ede wil mensen met een verstandelijke beperking hockey laten beleven onder het motto ‘niemand staat buitenspel’. Binnen dit team wordt er continu gewerkt aan het ontwikkelen en stimuleren van spelers met als belangrijkste drijfveer plezier. Bij dotXS vinden wij het ook belangrijk dat niemand spreekwoordelijk ‘buitenspel’ staat. Dit doen wij door altijd transparant te zijn en de belangen van onze stakeholders te behartigen, zodat niemand aan de zijlijn blijft staan.

Afval
Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd. Daarnaast streeft dotXS naar een vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen door hier reeds bij de inkoop rekening mee te houden.

Energie
De datacenters waar dotXS apparatuur plaatst voor haar dienstverlening draaien volledig op groene stroom die opgewekt is uit wind door windturbines. Met 100% Nederlandse wind, van Nederlandse windmolens. Bij de productie van deze duurzame energie komt geen CO2 vrij. Ook bij de aanschaf van apparatuur wordt er rekening gehouden met het stroomverbruik. Voor zowel onze eigen apparatuur als in het advies naar onze relaties.

Voor de koeling van de datacenters maken de aircosystemen gebruik van buitenlucht om de temperatuur in de datacenters te koelen. En door gebruik te maken van afgesloten cold corridors wordt er efficiënt omgegaan met de gekoelde lucht.