Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)

Kwaliteitsmanagement vatten wij samen als ‘het voldoen aan de eisen en gerechtvaardigde verwachtingen van de klant’. We willen deze verwachtingen helder krijgen en vastleggen, zodat we uiteindelijk kunnen bepalen of we eraan hebben voldaan. Hierbij willen we vanzelfsprekend ook voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op kwaliteit.

Continu hierin verbeteren maakt ons werk efficiënter en zorgt er bijvoorbeeld voor dat we niet twee keer eenzelfde fout maken. Om voor verbetering te kunnen zorgen hanteren we het zogenaamde ‘Plan Do Check Act’-principe. We beginnen met een plan, waarna we dat plan uitvoeren. Naderhand evalueren we het plan en de uitvoering, waarop we, waar nodig, verbeteringen doorvoeren.